TẬP ĐOÀN MDC (MỸ)

 Dự án  TẬP ĐOÀN MDC (MỸ)
 Địa chỉ  KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai
 Hạng mục   Thi công phòng sạch class 100