1. Phòng Sạch Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

INTECH là nhà thầu xây dựng chuyên tư vấn, thiết kế, thi công Phòng sạch thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Tên gọi cũ là phòng sạch thực phẩm chức năng), hơn 7 năm với vai trò chuyên gia trong lĩnh vực phòng sạch, INTECH đã trực tiếp tư vấn và thi công nhiều nhà máy, nhà xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp doanh nghiệp nhận chứng chỉ GMP.

1.1 Tiêu Chuẩn Được Áp Dụng Trong Phòng Sạch Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Hiện nay, các nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Thực phẩm chức năng) bắt buộc phải đạt chuẩn GMP tối thiểu theo:

  • Tiêu chuẩn GMP HS

1.2 Tại Sao Nhà Máy Sản Xuất Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Phải Đạt Theo tiêu Chuẩn GMP

Quyết định số: 3886/2004/QĐ-BYT đã có hiệu lực, yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Thực phẩm chức năng)  phải đạt chuẩn tối thiểu GMP HS nếu không sẽ buộc phải dừng hoạt động.

Năm 2000 mới chỉ có khoảng 63 sản phẩm TPCN của 13 cơ sở nhập khẩu vào Việt Nam, thì đến nay cả nước đã có tới 4.190 doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh, với khoảng 10.930 sản phẩm đang lưu hành. Trong đó, đến hơn 3.000 cơ sở không đạt tiêu chuẩn GMP và có nguy cơ buộc phải đóng cửa.

1.3 Dịch Vụ Phòng Sạch TPBV Sức Khỏe Tại INTECH

  • Tư vấn xây dựng nhà máy sản xuất TP bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP
  • Thiết kế thi công nhà máy, phòng sạch sản xuất TP bảo vệ sức khỏe
  • Thi công, giám sát quá trình xây dựng GMP
  • Đào tạo, lập hồ sơ đánh giá thẩm định lần đầu và tái thẩm định GMP

DỰ ÁN TIÊU BIỂU