Tìm hiểu các dự án đã và đang triển khai của chúng tôi tại các thị trường Việt Nam, Lào, Ấn Độ. Chúng tôi trân trọng mọi sự tín nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ từ phía khách hàng để tạo nên các dự án thành công.

Địa điểm: KCN Bình Xuyên II

Khác

Địa điểm: Noida, Ấn Độ

Khác

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch III

Khác

Địa điểm: Phú Thọ

Khác

Địa điểm: KCN Đình Trám

Khác

Địa điểm: KCN Quang Minh

Khác

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

INTECH Group là đối tác tin cậy cho các giải pháp phòng sạch tối ưu theo nhu cầu của bạn.