Tìm hiểu các dự án đã và đang triển khai của chúng tôi tại các thị trường Việt Nam, Lào, Ấn Độ. Chúng tôi trân trọng mọi sự tín nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ từ phía khách hàng để tạo nên các dự án thành công.

Địa điểm: KCN CNC Hòa Lạc

Dược phẩm

Địa điểm: KCN Lương Sơn

Dược phẩm

Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh

Dược phẩm

Địa điểm: Hòa Lạc Hi-tech Park

Dược phẩm

Địa điểm: KCN Đồng Văn

Dược phẩm

Địa điểm: Thanh Oai, Hà Nội

Dược phẩm

Địa điểm: Hà Nội

Dược phẩm

Địa điểm: KCN Đồng Văn IV

Dược phẩm

Địa điểm: KCN Quế Võ

Dược phẩm

Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh

Dược phẩm

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

INTECH Group là đối tác tin cậy cho các giải pháp phòng sạch tối ưu theo nhu cầu của bạn.