Tìm hiểu các dự án đã và đang triển khai của chúng tôi tại các thị trường Việt Nam, Lào, Ấn Độ. Chúng tôi trân trọng mọi sự tín nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ từ phía khách hàng để tạo nên các dự án thành công.

Địa điểm: KCN Tân Kim mở rộng

Điện tử

Địa điểm: VSIP Bắc Ninh

Điện tử

Địa điểm: KCN Tiên Sơn

Điện tử

Địa điểm: KCN Yên Phong

Điện tử

Địa điểm: KCN Nội Bài

Điện tử

Địa điểm: Khu công nghiệp Đất Đỏ I

Điện tử

Địa điểm: KCN Yên Phong

Điện tử

Địa điểm: Hải Phòng

Điện tử

Địa điểm: KCN Đại An

Điện tử

Địa điểm: KCN Bình Xuyên II

Điện tử

Địa điểm: Hà Nội

Điện tử

Địa điểm: KCN Tràng Duệ

Điện tử

Địa điểm: KCN Bình Xuyên II

Điện tử

Địa điểm: KCN Khai Quang

Điện tử

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

INTECH Group là đối tác tin cậy cho các giải pháp phòng sạch tối ưu theo nhu cầu của bạn.