So sánh sản phẩm

LG INNOTEK Hải phòng

 Dự án  LG INNOTEK HẢI PHÒNG
 Địa chỉ  Hải Phòng
 Hạng mục  Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện phòng sạch di động và vách ngăn cho nhà máy LG INNOTEK