So sánh sản phẩm

Nhà máy dược Hà Tây (GMP)

Nhà máy dược Hà Tây (GMP)

 Dự án  NHÀ MÁY DƯỢC HÀ TÂY
 Địa chỉ  Hà Nội
 Hạng mục  Thiết kế, thi công, hoàn thiện phòng sạch sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP