So sánh sản phẩm

FPT Hà Nội

 Dự án  FPT (Dell Vendor)
 Địa chỉ  Hà Nội
 Hạng mục  Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống phòng sạch sản xuất linh kiện điện tử cung cấp cho hãng DELL