So sánh sản phẩm

Dược Thành Phát

 Dự án  NHÀ MÁY DƯỢC THÀNH PHÁT
 Địa chỉ  Thanh Oai – Hà Nội
 Hạng mục  Thiết kế, hoàn thiện phòng sản xuất dược phẩm tiêu chuẩn GMP